Vítejte

V současné době zde najdete pouze seznam projektů tvořených v rámci výuky na Fakultě Informatiky a Managementu UHK.

Utility

FIM Změny v rozvrhu (Window gadget)

Popis: .

Více informací a stažení: http://vipper.peshiba.cz/fim

Semestrální projekty

Chitter

Zadání: Semestrální projekt z předmětu PRO3. Zadínám bylo vytvoření jakékoliv aplikace s využitím technologií představených při výuce v prostědí JAVA. Následně byla umožněna změna na prostředí ASP.NET

Popis: Aplikace je ukázkou malé sociální síce či mikroblogovacího systému. Dovoluje registraci, přidávání přátel (včetně schvalování) nebo jen sledování.

Použité technologie: ASP.NET 3.5, jQuery, MSSQL 2005

Demo: http://pro3.aspone.cz/

Objekty reálného světa

Zadání: Semestrální projekt z předmětu PGRF2. Cílem bylo vytvoření interaktivního zobrazení 3D scény pomocí OpenGL, která umožní načtení scény (odpovídající složitosti), nastavení parametrů a bude obsahovat osvětlení a textury.

Popis: Aplikace dokáže zobrazit 3D scénu, kterou je možné prohlížet otáčením a posunováním pomocí myši. V anstavení je možné vypnout optimalizaci a zobrazit počet FPS. Jako vstupní formát souboru se scénou byl zvolen .X formát.Alikace má vlasní parser pro X formát, proto nemusí správně zobrazit všechny scény. Jako demonstrační scénu jsem vytvořil model UHK.

Použité technologie: C#, Windows Forms .NET, OpenTK .NET

Více informací a stažení: http://vipper.peshiba.cz/pgrf2

Subtitle maker

Zadání: Semestrální projekt z předmětu DBS2. Zadínám bylo vytvoření jakékoliv aplikace s použitím MSSQL 2005/2008. V rámci týmu byla vybrána webová aplikace pro správu překladů.

Popis: Apliakce umožňuje nahrání titulků v originálním jazyce. Následně se na překladu může podíle více lidí, protože aplikace umožňuje přiřazení více překladů k jednomu originálu, ze kterých správce vybere ten nejvhodnější. Nádledně lze vygenerovat nový soubor s přeloženými titulky.

Použité technologie: ASP.NET 3.5, MSSQL 2005

Demo: http://subtitle-maker.aspone.cz/