Objekty reálného světa

Zadání

Semestrální projekt z předmětu PGRF2. Cílem bylo vytvoření interaktivního zobrazení 3D scény pomocí OpenGL, která umožní načtení scény (odpovídající složitosti), natáčení scény nastavení parametrů a bude obsahovat osvětlení a textury.

Popis

Aplikace dokáže zobrazit 3D scénu, kterou je možné prohlížet otáčením a posunováním pomocí myši. V anstavení je možné vypnout optimalizaci a zobrazit počet FPS. Jako vstupní formát souboru se scénou byl zvolen .X formát.Alikace má vlasní parser pro X formát, proto nemusí správně zobrazit všechny scény. Jako demonstrační scénu jsem vytvořil model UHK.

Screenshot

Screenshot

Ke stažení

Stažením aplikace souhlasíte s licencí. Aplikace byla testována na Windows 7 Pro CZ a Windows XP Pro SP3 CZ (může být problém s chybějící metodou "glGenerateMipmap" v opengl32.dll)

Licence

Creative Commons License
Objekty reálného světa, jejímž autorem je Pavel Pech, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://vipper.peshiba.cz/pgrf2
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://vipper.peshiba.cz/pgrf2.